Lista członków Zespołu Metod Badań Materiałów

kadencja 2016-2020

Przewodniczący: Prof. dr hab.inż. Marek FARYNA, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków

 

 1. Prof. dr hab. inż. Ludwik BŁAŻ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych
 2. Prof. dr Tadeusz BOŁD; Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
 3. Dr hab. Tomasz CZEPPE; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 4. Prof. dr hab. Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 5. Prof. dr hab. inż. Leszek DOBRZAŃSKI; Politechnika Śląska, Wydz. Mechaniczny Technologiczny
 6. Dr inż. Anna DOBRZAŃSKA-DANIKIEWICZ; Politechnika Śląska, Wydz. Mechaniczny Technologiczny
 7. Dr hab. inż. Beata DUBIEL; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 8. Prof. dr hab. inż. Jan DUTKIEWICZ; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 9. Dr hab. Marek FARYNA, prof. PAN; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 10. Dr hab. inż. Robert FILIPEK; Akademia Górniczo-Hutnicza, IMiC
 11. Dr hab. Tomasz GORYCZKA; Uniwersytet Śląski
 12. Dr inż. Jerzy JEDLIŃSKI; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 13. Prof. dr hab. Leszek KĘPIŃSKI; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 14. Dr hab. Leszek KLIMEK; Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
 15. Dr hab. Kazimierz KOWALSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 16. Prof. dr hab. Rafał KOZUBSKI; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 17. Prof. dr hab. Ryszard KUBIAK; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
 18. Prof. dr hab. Jan KUSIŃSKI; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 19. Dr hab. inż. Waldemar KWAŚNY, prof. Pol. Śl.; Politechnika Śląska, Wydz. Mechaniczny Technologiczny
 20. Prof. dr hab. Eugeniusz ŁĄGIEWKA Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach
 21. Prof. dr hab. Jerzy MORGIEL; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 22. Prof. dr hab. Zygmunt NITKIEWICZ; Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej
 23. Dr inż. Tomasz PŁOCIŃSKI; Zakład Projektowania Materiałów,Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
 24. Prof. dr hab. Krzysztof SIKORSKI; Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 25. Dr hab. inż. Wojciech SITEK, prof. Pol. Śl.; Politechnika Śląska, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
 26. Dr hab. inż. Stanisław SKRZYPEK Prof..AGH; Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 27. Prof. dr hab. Natalia SOBCZAK; Instytut Odlewnictwa, Kraków
 28. Prof. dr hab. Tomasz STOBIECKI; Akademia Górniczo-Hutnicza
 29. Dr hab. Jerzy STOBRAWA Prof. P.Śl; Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
 30. Dr hab. Danuta STRÓŻ; Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach
 31. Dr Grzegorz TYLKO; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 32. Dr inż. Wojciech WAJDA; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 33. Prof. dr hab. Paweł ZIĘBA; Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 34. Prof. dr hab. Michał ŻELECHOWER; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii