Archives of Metallurgy and Materials

Redaktor Naczelny: Prof.dr hab. inż.Paweł ZIĘBA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasopismo wydawane jest pod auspicjami Komitetu Nauki o Materiałach i Komitetu Metalurgii PAN.

W kwartalniku Archives of Metallurgy and Materials publikowane są prace naukowe w języku angielskim (także prezentacje z międzynarodowych konferencji) z dziedziny metalurgii, materiałoznawstwa, przeróbki plastycznej metali, techniki cieplnej w hutnictwie, właściwości termodynamicznych i fizycznych materiałów, równowag fazowych w szerokim kontekście oraz dyfuzji, które nie były ogłaszane przedtem w innych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wszystkie prace są recenzowane przez wybitnych specjalistów.

Więcej szczegółów oraz dostęp do artykułów od numeru 49/ 2004 w wersji anglojęzycznej

Dostęp do bieżących wydań możliwy jest równiez za pośrednictwem stron wydawnictwa VERSITA