Przewodniczący Komitetu

Prof.dr hab.inż. Bogusław MAJOR
członek korespondent PAN

 

Zastępca przewodniczącego Komitetu

Prof.dr hab.inż. Jerzy LIS
członek korespondent PAN

 

Zastępca przewodniczącego Komitetu

Prof.dr hab.inż. Wojciech PRZETAKIEWICZ

 
Sekretarz Komitetu

Prof.dr hab.inż. Marek FARYNA